Avhandling

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Det är många delar som ska gå ihop innan avhandlingen blir klar. För sammanläggningsavhandlingar måste artiklarna sammanfattas. Metoddelen måste skrivas. Och såklart en intresseväckande inledning. Hur gör man så att alla delar hänger ihop? På de flesta universitet skrivs avhandlingen ofta på engelska, men det är inte alla doktorander som känner sig helt bekväma med att skriva långa och ofta tekniska texter på egen hand på ett främmande språk. Särskilt stor press kan man känna om man vet att ens handledare inte kommer läsa igenom avhandlingen innan man skickar in den. Vi kan hjälpa dig med att läsa igenom avhandlingen. I första steget korrekturläser vi den för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. […]

Read More

Artikel

Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Skriver du på en vetenskaplig artikel? Skulle du vilja att någon utomstående läser igenom din text för att se om den kan förstås av någon som inte har jobbat på projektet? Vill du vara säker på att din text håller ihop i stil och ton? Låt oss då göra en språkgranskning av den! När man är många författare av en text blir det lätt många olika stilar och grader av avancerat språk. Låt oss gå igenom din text och jämna ut den så att det ser ut som en helhet istället för flera olika delar! Det brukar vara en stor skillnad mellan det första utkastet och den publicerade artikeln. Vi kan hjälpa dig med […]

Read More

Examensarbeten

Bara uppsatsen kvar? Det klarar du!

Behöver du någon som kan gå igenom din uppsats? Vi har erfarenhet av examensarbeten, rapporter och uppsatser på både svenska och engelska. Vi hjälper dig med att läsa igenom uppsatsen. I första steget korrekturläser vi den för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att minimera ”svengelskan” om avhandlingen är skriven på engelska. I annat fall tittar vi på språket så att det passar för ändamålet. I sista steget redigeras texten för den ska bli så sammanhängande och lättläst som möjligt. Verkar det här som något för dig? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Read More

Översättning

Behöver du översätta en text från svenska till engelska eller omvänt? Låt oss göra det åt er! Det spelar ingen roll om det är korta texter eller hela manualer. Kontakta oss för att se tillgänglighet och få en offert.

Read More

Arbetsgång

Behöver du korrekturläsning, språkgranskning, redigering och översättning? Eller kanske bara en av dessa tjänster? Oavsett vilka behov du har så gör vi vårt bästa för att möta dem så att du blir nöjd med slutresultatet.

Steg 1
Kontakta oss. Vilka tjänster behövs? Vad är tidsplanen?
Steg 2
Skicka in dokumentet. Vi granskar och föreslår ändringar.
Steg 3
Ni godkänner ändringarna. Ni kan lägga till eller ta bort text. Vill ni ha en andra omgång av granskning? Inga problem!
Steg 4
När ni är nöjda skickar vi en faktura, antingen elektroniskt eller per post.