Mina tjänster

Jag är teknologie doktor och läkarstudent. Vid sidan av studierna driver jag företaget YS Consulting som erbjuder språktjänster såsom:

 • korrekturläsning, språkgranskning och redigering av:
    • examensarbeten (exjobb)
    • avhandlingar
    • rapporter
    • ansökningar
    • manuskript

  på både svenska och engelska. Jag har även möjlighet att

 • översätta texter från svenska till engelska och omvänt

Jag erbjuder ovanstående språktjänster inom många olika ämnesområden, exempelvis:

 • kemi
 • bioteknik
 • biovetenskaper
 • medicinska vetenskaper
 • farmaceutiska vetenskaper
 • ingenjörsvetenskaper
 • veterinärvetenskaper

Även om ditt ämne inte täcks in av de ämnen som listats ovan skulle det kunna vara möjligt för mig att erbjuda ovanstående tjänster ändå. Skicka dock en förfrågan genom formuläret nedan så får du definitivt besked inom en arbetsdag.

Jag erbjuder även tjänster relaterade till webbsidor. Jag kan bygga och installera hemsidor till privatpersoner och företag. Jag erbjuder följande IT-tjänster:

 • Registrering av domännamn
 • Anslutning till webbhotell
 • Konfigurering av webbsida

Mer information om mina IT-tjänster hittar du här.

 

CV

Examina
Teknologie Doktor, Uppsala Universitet
Teknologie Licentiat, Uppsala Universitet
Civilingenjörsexamen med inriktning Kemiteknik, Uppsala Universitet
Språkcertifikat
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE, level C2)
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE, level C2)
Böcker
Shamsudin Khan, Y. (2017). Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Cyclooxygenase 1 and 2: Binding modes and mechanisms from computational methods and free energy calculations. (Avhandling)

Shamsudin Khan, Y. (2014). Computational methods for calculating binding free energies of ligands in COX-1. (Licentiatavhandling)
Vetenskapliga artiklar
Cyclooxygenaser (COX) och ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs):

Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2017). Probing the time-dependency of cyclooxygenase-1 inhibitors by computer simulations. Biochemistry, 56(13): 1911-1920

Shamsudin Khan, Y., Kazemi, M., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2015). Origin of the Enigmatic Stepwise Tight-Binding Inhibition of Cyclooxygenase-1. Biochemistry, 54(49): 7283-7291 Editors Choice December 3, 2015

Shamsudin Khan, Y., Gutiérrez de Terán, H., Boukharta, L., Åqvist, J. (2014). Toward an Optimal Docking and Free Energy Calculation Scheme in Ligand Design with Application to COX-1 Inhibitors. Journal of Chemical Information and Modeling, 54(5): 1488-1499

Human insulin-regulated aminopeptidase (IRAP):

Diwakarla, S., Nylander, E., Grönbladh, A., Reddy Vanga, S., Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Sävmarker, J., Ng, L., Pham, V., Lundback, T., Jenmalm-Jensen, A., Svensson, R., Artursson, P., Zelleroth, S., Engen, K., Rosenström, U., Larhed, M., Åqvist, J., Chai S.Y., Hallberg, M (2016). Aryl Sulfonamide Inhibitors of Insulin-Regulated Aminopeptidase Enhance Spine Density in Primary Hippocampal Neuron Cultures. ACS Chemical Neuroscience, 7 (10): 1383–1392

Diwakarla, S., Nylander, E., Grönbladh, A., Reddy Vanga, S., Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Ng, L., Pham, V., Sävmarker, J., Lundback, T., Jenmalm-Jensen, A., Andersson, H., Engen, K., Rosenström, U., Larhed, M., Åqvist, J., Chai S.Y., Hallberg, M. (2016). Binding to and Inhibition of Insulin-Regulated Aminopeptidase (IRAP) by Macrocyclic Disulfides Enhances Spine Density. Molecular Pharmacology, 89(2): 413-424