Artikel

Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Skriver du på en vetenskaplig artikel? Skulle du vilja att någon utomstående läser igenom din text för att se om den kan förstås av någon som inte har jobbat på projektet? Vill du vara säker på att din text håller ihop i stil och ton? Låt oss då göra en språkgranskning av den! När man är många författare av en text blir det lätt många olika stilar och grader av avancerat språk. Låt oss gå igenom din text och jämna ut den så att det ser ut som en helhet istället för flera olika delar!

Det brukar vara en stor skillnad mellan det första utkastet och den publicerade artikeln. Vi kan hjälpa dig med korrekturläsning, språkgranskning och redigering för att dina resultat ska bli så tydliga som möjligt.

I första steget korrekturläser vi den för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att minimera ”svengelskan” om avhandlingen är skriven på engelska. I sista steget redigeras texten så att den blir så sammanhängande och lättläst som möjligt.

Verkar det här som något för dig? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!