Avhandling

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Det är många delar som ska gå ihop innan avhandlingen blir klar. För sammanläggningsavhandlingar måste artiklarna sammanfattas. Metoddelen måste skrivas. Och såklart en intresseväckande inledning. Hur gör man så att alla delar hänger ihop?

På de flesta universitet skrivs avhandlingen ofta på engelska, men det är inte alla doktorander som känner sig helt bekväma med att skriva långa och ofta tekniska texter på egen hand på ett främmande språk. Särskilt stor press kan man känna om man vet att ens handledare inte kommer läsa igenom avhandlingen innan man skickar in den.

Vi kan hjälpa dig med att läsa igenom avhandlingen. I första steget korrekturläser vi den för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att minimera ”svengelskan” om avhandlingen är skriven på engelska. I sista steget redigeras texten så att den blir så sammanhängande och lättläst som möjligt.

Verkar det här som något för dig? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!