Examina &

Certifikat

Språkcertifikat

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE, level C2)
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE, level C2)

Examina

 • Teknologie Doktor, Uppsala Universitet
 • Teknologie Licentiat, Uppsala Universitet
 • Civilingenjörsexamen, inriktning Kemiteknik, Uppsala Universitet

Om Mig

Jag är teknologie doktor och läkarstudent. Vid sidan av studierna driver jag företaget YS Consulting som erbjuder språktjänster såsom:

 • korrekturläsning, språkgranskning och redigering av:
    • examensarbeten (exjobb)
    • avhandlingar
    • rapporter
    • ansökningar
    • manuskript

  på både svenska och engelska. Jag har även möjlighet att

 • översätta texter från svenska till engelska och omvänt

Tjänster

Jag erbjuder språktjänster inom många olika ämnesområden, exempelvis:

 • kemi
 • bioteknik
 • biovetenskaper
 • medicinska vetenskaper
 • farmaceutiska vetenskaper
 • ingenjörsvetenskaper
 • veterinärvetenskaper

Även om ditt ämne inte täcks in av de ämnen som listats ovan skulle det kunna vara möjligt för mig att erbjuda ovanstående tjänster ändå. Skicka dock en förfrågan genom kontaktformuläret så får du ett definitivt besked inom en arbetsdag.

Jag erbjuder även tjänster relaterade till webbsidor. Jag kan bygga och installera hemsidor till privatpersoner och företag. Jag erbjuder följande IT-tjänster:

 • Registrering av domännamn
 • Anslutning till webbhotell
 • Konfigurering av webbsida

Mer information om mina IT-tjänster hittar du här.

 

Publikationslista

Struktur av cyclooxygenas 1. Bindningsfickorna ligger mellan de färgade helixarna.

Cyclooxygenas &

Ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

 • Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2018). Molecular Mechanisms in the Selectivity of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Biochemistry, 57(7): 1236-1248
 • Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2017). Probing the time-dependency of cyclooxygenase-1 inhibitors by computer simulations. Biochemistry, 56(13): 1911-1920

Insulinreglerade aminopeptidaser

Examensarbeten & avhandlingar

Shamsudin Khan, Y. (2017).

Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Cyclooxygenase 1 and 2: Binding modes and mechanisms from computational methods and free energy calculations.

(Doktorsavhandling)

Shamsudin Khan, Y. (2014).

Computational methods for calculating binding free energies of ligands in COX-1.

(Licentiatavhandling)

Khan, Y. S. (2010).

A synthetic and computational investigation of molecules with alternating σ/π- conjugation

(Examensarbete, civilingenjörsprogrammet)

Sociala medier