Akademiskt skrivande

Hjälp när du behöver det

Hur går det till?

När du är klar med ditt skrivande kan du skicka in ett smakprov på din text i kontaktformuläret längst ner på denna sida. För manuskript och avhandlingar kan du gärna skicka in din introduktion. Ange hur många ord din text består av och om du har någon specifik deadline.

I vårt svar kommer en snabbgranskning med kommentarer i MS Words korrekturläsningsfönster. Baserat på snabbgranskningen och dina uppgifter om textlängd görs en uppskattning av kostnad och tidsåtgång. Om du accepterar dessa påbörjas den detaljerade granskningen av din text enligt följande:

I första steget korrekturläser vi din text för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att texten ska blir så jämn som möjligt och språkligt korrekt. I sista steget redigeras texten så att den blir sammanhängande och lättläst.

Alla korrigeringar görs med MS Words "review"-funktion. Det är sedan upp till dig att gå igenom dokumentet och acceptera de förändringar som har gjorts och justera enligt de kommentarer som givits. När allt är klart har du möjlighet att skicka in dokumentet igen för en andra granskning.

Vetenskaplig artikel

Stavfel. Grammatik. Syntax. Förstår någon som inte är medförfattare det vi har skrivit?

Oroa dig inte. Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Avhandling

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Det är många delar som ska gå ihop innan avhandlingen blir klar. Hur gör man så att allt hänger ihop?

Examensarbete & uppsatser

Bara uppsatsen kvar? Det klarar du!

Klar med artikeln?

Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Skriver du på en vetenskaplig artikel? Skulle du vilja att någon utomstående läser igenom din text för att se om den kan förstås av någon som inte har jobbat på projektet? Vill du vara säker på att din text håller ihop i stil och ton? Låt oss då göra en språkgranskning av den! När man är många författare av en text blir det lätt många olika stilar och grader av avancerat språk. Låt oss gå igenom din text och jämna ut den så att det ser ut som en helhet istället för flera olika delar!

Det brukar vara en stor skillnad mellan det första utkastet och den publicerade artikeln. Vi kan hjälpa dig med korrekturläsning, språkgranskning och redigering för att dina resultat ska bli så tydliga som möjligt.

Är avhandlingen färdig?

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Det är många delar som ska gå ihop innan avhandlingen blir klar. För sammanläggningsavhandlingar måste artiklarna sammanfattas. Metoddelen måste skrivas. Och såklart en intresseväckande inledning. Hur gör man så att alla delar hänger ihop?

På de flesta universitet skrivs avhandlingen ofta på engelska, men det är inte alla doktorander som känner sig helt bekväma med att skriva långa och ofta tekniska texter på egen hand på ett främmande språk. Särskilt stor press kan man känna om man vet att ens handledare inte kommer läsa igenom avhandlingen innan man skickar in den.

Bara uppsatsen kvar?

Har du gjort jobbet och bara har skrivandet kvar? Vet du inte hur du ska börja? Eller är du redan klar med skrivandet och vill vara säker på att rapporten blir godkänd?

Vi kan hjälpa dig att komma igång med ditt skrivande och att granska ditt exjobb, både på svenska och engelska. Vi korrekturläser  och språkgranskar så att texten är fri från stavfel och så att grammatik och syntax är korrekt. Vi redigerar för att säkerställa att det går att förstå för en person som inte har varit med i projektet.

Allt i samarbete med dig, såklart. Låter det bra?

Vanliga frågor (Q & A)

Hur lång tid tar det att korrekturläsa mitt manuskript?

Vad kostar det att språkgranska mitt manuskript eller min avhandling?

En del byråer tar betalt per ord. Vi tar betalt per arbetad timme och rundar av till närmaste halvtimme. Det innebär att om din text redan är välskriven kommer det bli billigare än om den kräver mycket bearbetning.

För att få en uppfattning om vad ditt manuskript kommer att kosta kan du kontakta oss genom kontaktformuläret nedan. Skicka med en sida av din text för en gratis snabbgranskning och gratis offert.

Jag har en avhandling som ska lämnas in om en vecka. Hinner ni korrekturläsa den om ni får den två dagar innan deadline?

Vi brukar räkna med att det tar en vecka att korrekturläsa och språkgranska en avhandling. Om avhandlingen inte är färdigskriven en vecka innan inlämning går det även att skicka den i delar (hela kapitel) allteftersom den blir färdig.

Kontakta oss gärna i förväg och boka in tid för din avhandling, så kan du känna dig trygg med att den blir granskad i tid.

Skicka ett smakprov på din text

Klistra in ett utdrag av den text du vill ha korrekturläst och ange hur många ord hela texten är på så återkommer vi med en snabbgranskning och en uppskattning på tidsåtgång.

Vi återkommer med en offert inom en arbetsdag.