Om mig

Välkommen hit! Jag heter

Yasmin Binti Shamsudin

(tidigare Khan)

Jag är teknologie doktor och läkarstudent. Vid sidan av studierna driver jag företaget YS Consulting

YS Consulting är ett företag som startades 2016. Här kombineras mina intressen för  skrivande, språk och hemsidor.

Jag har skrivit flera publicerade vetenskapliga artiklar. Jag har även många års erfarenhet av språkgranskning och korrekturläsning av artiklar, avhandlingar och examensarbeten skrivna på svenska och engelska.

Jag är flerspråkig och har lång erfarenhet av översättning av svenska till engelska och omvänt. Jag har bland annat översatt myndighetsbrev från svenska till engelska och bokkapitel från engelska till svenska.

Jag har också över 15 års erfarenhet av hemsidor. Jag har skapat bloggar, personliga hemsidor och hemsidor till föreningar och företag. HTML, CSS, WordPress? Inga problem.

Vad behöver du hjälp med?

Språkcertifikat

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE, level C2)
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE, level C2)

Examina

 • Teknologie Doktor, Uppsala Universitet
 • Teknologie Licentiat, Uppsala Universitet
 • Civilingenjörsexamen, inriktning Kemiteknik, Uppsala Universitet

Vilka tjänster erbjuder jag?

Korrekturläsning & Språkgranskning

Jag läser igenom och rättar ditt manuskript, din avhandling eller ditt exjobb med avseende på stavning, grammatik och meningsuppbyggnad.

Beroende på vilken nivå du väljer kan jag även hjälpa dig så att texten blir tydligare och enklare att läsa och förstå.

Personlig akademisk skrivcoachning

Har du fastnat i ditt skrivande?

Jag läser igenom ditt manuskript, din avhandling eller ditt exjobb och berättar för dig vad det är du behöver jobba med för att förbättra ditt skrivande eller ditt arbete. Jag hjälper dig att strukturera upp din text, pekar ut problemområden i ditt akademiska skrivande och  om du vill så kan jag även korrekturläsa och språkgranska din text.

Översättning mellan svenska och engelska

Jag översätter från svenska till engelska och från engelska till svenska.

Behöver du hjälp med att översätta kortare texter mellan svenska och engelska? Jag kan hjälpa dig med akademiska texter, vetenskapliga texter och standardbrev från myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.

IT-tjänster, hemsidor, webbplatsoptimering

Behöver du en hemsida?

Jag kan hjälpa dig med enklare hemsidor till din egna firma, webbshop, eller din blogg - till ett fast pris.

Jag kan också hjälpa dig med att optimera dina hemsida med avseende på innehåll, läsbarhet och sökmotoroptimering.

Publikationslista

Cyclooxygenaser & Ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

 • Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2018). Molecular Mechanisms in the Selectivity of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Biochemistry, 57(7): 1236-1248
 • Shamsudin Khan, Y., Gutierrez-de-Teran, H., Åqvist, J. (2017). Probing the time-dependency of cyclooxygenase-1 inhibitors by computer simulations. Biochemistry, 56(13): 1911-1920

Insulinreglerade aminopeptidaser

Våra kunder har kommit från

Om oss

YS Consulting har funnits sedan 2016. Vi erbjuder språktjänster och IT-lösningar till privatpersoner, forskare och företagare.

Vi är ingenjörer och forskare med bakgrund inom naturvetenskap och biovetenskaper.

Vårt löfte

Våra kunder är professionella utövare av sina yrken och ska förvänta sig detsamma av sina leverantörer.

Om vi inte har den expertis du behöver kommer vi tala om det tidigt i processen så du kan välja att gå vidare utan onödiga avbrott i din verksamhet.

Vad vi erbjuder

 • Personlig service
 • Erfarna konsulter
 • Professionellt bemötande
 • Hög tillgänglighet
 • Nöjda kunder