Examensarbeten

Bara uppsatsen kvar? Det klarar du!

Behöver du någon som kan gå igenom din uppsats? Vi har erfarenhet av examensarbeten, rapporter och uppsatser på både svenska och engelska. Vi hjälper dig med att läsa igenom uppsatsen. I första steget korrekturläser vi den för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att minimera ”svengelskan” om avhandlingen är skriven på engelska. I annat fall tittar vi på språket så att det passar för ändamålet. I sista steget redigeras texten så att den blir så sammanhängande och lättläst som möjligt.

Verkar det här som något för dig? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!