Akademiskt skrivande

Skriver du din avhandling, ditt exjobb eller en vetenskaplig artikel? Behöver du någon som läser igenom och korrekturläser, språkgranskar och redigerar din text? Kontakta oss!

Översättningar

Svenska till engelska eller omvänt.

Tekniska manualer, korta sammanfattningar, osv.

IT-lösningar

Hemsidor till dig eller ditt företag.

Blogg, företagshemsida, e-handel - snabbt och enkelt

Korrekturläsning

Stavning, grammatik, interpunktion, etc.

Språkgranskning

Säkerställ att texten har bra flyt och rätt stil.

Redigering

Större ingrepp i texten för att göra den tydlig och väldisponerad.

Academic writing & translation services

Do you need proofreading, editing or translation of your scientific article or thesis? Let us help you with that so you can focus on doing great research!