YS Consulting är ett företag som startades 2016. Här kombineras mina intressen för  skrivande, språk och hemsidor.

Jag har skrivit flera publicerade vetenskapliga artiklar. Jag har även många års erfarenhet av språkgranskning och korrekturläsning av artiklar, avhandlingar och examensarbeten skrivna på svenska och engelska.

Jag är flerspråkig och har lång erfarenhet av översättning av svenska till engelska och omvänt. Jag har bland annat översatt myndighetsbrev från svenska till engelska och bokkapitel från engelska till svenska.

Jag har också över 15 års erfarenhet av hemsidor. Jag har skapat bloggar, personliga hemsidor och hemsidor till föreningar och företag. HTML, CSS, WordPress? Inga problem.

Vad behöver du hjälp med?

Vetenskap & skrivande

Skriver du ett manuskript till en artikel, exjobb, avhandling eller ett bokkapitel? Behöver du hjälp med korrekturläsning, språkgranskning eller redigering?

Översättning

Behöver ni hjälp med att översätta en manual, ett kapitel eller en kort sammanfattning? Behöver ni översättning från svenska till engelska eller omvänt?

IT-lösningar

Behöver ni en helt ny hemsida eller bättra på er befintliga? Behöver ni optimera den både för bättre sökmotorresultat och ökad användarvänlighet?

Våra kunder har bland annat kommit från

Exempel på designade hemsidor

Hemsida till egen firma
Professionell hemsida
Personlig hemsida