Är det viktigt för dig att din text är tydlig?

Behöver du korrekturläsning, språkgranskning eller redigering?

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning, språkgranskning och redigering?

Korrekturläsning och språkgranskning används ofta för att beskriva samma sak, fastän det är skillnad på de två begreppen. Språkgranskning brukar delas in i fyra nivåer där nivå1 1 är korrekturläsning, nivå 2 är språkgranskning, nivå 3 är redigering och nivå 4 är omarbetning.

Korrekturläsare kontrollerar stavning, grammatik och meningsuppbyggnad.

Språkgranskare tittar på meningsuppbyggnad, ordval, stil och sammanhang.

Redigerare ser till så att din text har flyt och är sammanhängande. Texten blir tydligare och budskapet klarare.

Behöver du hjälp med disposition, den röda tråden, eller förtydligande av din text? Då behöver du en skrivcoach. Läs mer om våra skrivcoachningstjänster här.

Vi vill ge dig ett tips: Oavsett vilken nivå du behöver hjälp med i ditt projekt -  se till så att personen du väljer är välbekant med ditt ämnesområde.

Om personen inte har kunskap om ditt område kommer hen inte att kunna göra ett optimalt jobb med din text. Därför accepterar inte vi ett uppdrag om inte vi har kunskap eller erfarenhet av ert ämne. Det blir helt enkelt bättre så - för alla.

Se skillnaderna mellan de olika nivåerna i tabellen nedan eller kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din text.

  • Korrekturläsning

Det var en lungn morron, och henrik vaknade endå tidit.

Korrekturläst:

Det var en lugn morgon, men Henrik vaknade ändå tidigt.

  • Språkgranskning

Det var en lugn morgon, men Henrik vaknade ändå tidigt, fastän han hade gått och lagt sig sent.

Språkgranskat:

Trots att Henrik hade gått och lagt sig sent och det var en lugn morgon så vaknade han tidigt.

  • Redigering

Han var nervös. Trots att Henrik hade gått och lagt sig sent och det var en lugn morgon så vaknade han tidigt.  Igår hade han skrivit ett prov och idag skulle de få resultatet. Det skulle avgöra om han skulle få drömjobbet eller inte.

Redigerat:

Det var en lugn morgon. Igår skrev Henrik ett prov som skulle avgöra om han skulle få sitt drömjobb. Han var nervös och trots att han hade gått och lagt sig sent vaknade han tidigt. Idag skulle de få veta resultatet.

Vad behöver du hjälp med?

Klar med artikeln?

 

Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Skriver du på en vetenskaplig artikel? Skulle du vilja att någon utomstående läser igenom din text för att se om den kan förstås av någon som inte har jobbat på projektet? Vill du vara säker på att din text håller ihop i stil och ton? Låt oss då göra en språkgranskning av den! När man är många författare av en text blir det lätt många olika stilar och grader av avancerat språk. Låt oss gå igenom din text och jämna ut den så att det ser ut som en helhet istället för flera olika delar!

Det brukar vara en stor skillnad mellan det första utkastet och den publicerade artikeln. Vi kan hjälpa dig med korrekturläsning, språkgranskning och redigering för att dina resultat ska bli så tydliga som möjligt.

Är avhandlingen färdig?

 


 

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Det är många delar som ska gå ihop innan avhandlingen blir klar. För sammanläggningsavhandlingar måste artiklarna sammanfattas. Metoddelen måste skrivas. Och såklart en intresseväckande inledning. Hur gör man så att alla delar hänger ihop?

På de flesta universitet skrivs avhandlingen ofta på engelska, men det är inte alla doktorander som känner sig helt bekväma med att skriva långa och ofta tekniska texter på egen hand på ett främmande språk. Särskilt stor press kan man känna om man vet att ens handledare inte kommer läsa igenom avhandlingen innan man skickar in den.

Bara uppsatsen kvar?

 

Har du gjort jobbet och bara har skrivandet kvar? Vet du inte hur du ska börja? Eller är du redan klar med skrivandet och vill vara säker på att rapporten blir godkänd?

Vi kan hjälpa dig att komma igång med ditt skrivande  genom att hjälpa dig med disposition och avgränsning. Om du behöver denna tjänst ska du fråga efter en skrivcoach.

Vi kan också granska din uppsats eller ditt exjobb, både på svenska och engelska. Då korrekturläser  och språkgranskar vi så att texten är fri från stavfel och så att grammatik och syntax är korrekt. Vi redigerar för att säkerställa att det går att förstå för en person som inte har varit med i projektet.

Allt i samarbete med dig, såklart. Låter det bra?

Vanliga frågor (FAQ)

När du är klar med ditt skrivande kan du skicka in ett smakprov på din text i kontaktformuläret. För manuskript och avhandlingar kan du gärna skicka in din introduktion. Ange hur många ord din text består av och om du har någon specifik deadline.

I vårt svar kommer en snabbgranskning med kommentarer i MS Words korrekturläsningsfönster. Baserat på snabbgranskningen och dina uppgifter om textlängd görs en uppskattning av kostnad och tidsåtgång. Om du accepterar dessa påbörjas den detaljerade granskningen av din text enligt följande:

I första steget korrekturläser vi din text för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att texten ska blir så jämn som möjligt och språkligt korrekt. I sista steget redigeras texten så att den blir sammanhängande och lättläst.

Alla korrigeringar görs med MS Words “review”-funktion. Det är sedan upp till dig att gå igenom dokumentet och acceptera de förändringar som har gjorts och justera enligt de kommentarer som givits. När allt är klart har du möjlighet att skicka in dokumentet igen för en andra granskning.

En del byråer tar betalt per ord. Vi tar betalt per arbetad timme och rundar av till närmaste halvtimme. Det innebär att om din text redan är välskriven kommer det bli billigare än om den kräver mycket bearbetning.

För att få en uppfattning om vad ditt manuskript kommer att kosta kan du kontakta oss genom kontaktformuläret. Skicka med en sida av din text för en gratis snabbgranskning och gratis offert.

Tidsåtgång beror på typ och ämnesområde. En vanlig universitetsuppsats på 10 sidor kan man få tillbaka nästa dag.

Vi brukar räkna med att det tar en vecka att korrekturläsa och språkgranska en C-uppsats eller en avhandling. Om den inte är färdigskriven en vecka innan inlämning går det även att skicka den i delar (hela kapitel) allteftersom den blir färdig.

Kontakta oss gärna i förväg och boka in tid för din uppsats eller avhandling, så kan du känna dig trygg med att den blir granskad i tid.

Våra kunder har kommit från

Om oss

YS Consulting har funnits sedan 2016. Vi erbjuder språktjänster och IT-lösningar till privatpersoner, forskare och företagare.

Vi är ingenjörer och forskare med bakgrund inom naturvetenskap och biovetenskaper.

Vårt löfte

Våra kunder är professionella utövare av sina yrken och ska förvänta sig detsamma av sina leverantörer.

Om vi inte har den expertis du behöver kommer vi tala om det tidigt i processen så du kan välja att gå vidare utan onödiga avbrott i din verksamhet.

Vad vi erbjuder

  • Personlig service
  • Erfarna konsulter
  • Professionellt bemötande
  • Hög tillgänglighet
  • Nöjda kunder