Hoppa till innehåll

Är det viktigt för dig att din text är tydlig?

Språktjänster

Vad är skillnaden mellan

Korrekturläsning Språkgranskning och redigering

och vilken av dessa tjänster behöver du?

Korrekturläsning och språkgranskning används ofta för att beskriva samma sak, fastän det är skillnad på de två begreppen. Språkgranskning brukar delas in i fyra nivåer där nivå 1 är korrekturläsning, nivå 2 är språkgranskning, nivå 3 är redigering och nivå 4 är omarbetning.

Korrekturläsning är kontroll av stavning, grammatik och meningsuppbyggnad. Språkgranskning är en djupare granskning av ordval, meningsuppbyggnad, stil och sammanhang. Redigering gör att din text har flyt och är sammanhängande. Texten blir enklare att läsa och tydligare, vilket gör att budskapet blir klarare.

Behöver du hjälp med disposition, den röda tråden, eller förtydligande av din text? Då behöver du en skrivcoach. Läs mer om våra skrivcoachningstjänster här.

Vi vill ge dig ett tips: Oavsett vilken nivå du behöver hjälp med i ditt projekt –  se till så att personen du väljer är välbekant med ditt ämnesområde.

Om personen inte har kunskap om ditt område kommer hen inte att kunna göra ett optimalt jobb med din text. Därför accepterar vi inte ett uppdrag om vi inte har kunskap eller erfarenhet av ämnet. Det blir helt enkelt bättre så – för alla.

Se skillnaderna mellan de olika nivåerna i korten nedan eller kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din text.

Korrekturläsning

Det var en lungn morron, och henrik vaknade endå tidit.

Korrekturläst:

Det var en lugn morgon, men Henrik vaknade ändå tidigt.

Språkgranskning

Det var en lugn morgon, men Henrik vaknade ändå tidigt, fastän han hade gått och lagt sig sent.

Språkgranskat:

Trots att Henrik hade gått och lagt sig sent och det var en lugn morgon så vaknade han tidigt.

Redigering

Han var nervös. Trots att Henrik hade gått och lagt sig sent och det var en lugn morgon så vaknade han tidigt.  Igår hade han skrivit ett prov och idag skulle de få resultatet. Det skulle avgöra om han skulle få drömjobbet eller inte.

Redigerat:

Det var en lugn morgon. Igår skrev Henrik ett prov som skulle avgöra om han skulle få sitt drömjobb. Han var nervös och trots att han hade gått och lagt sig sent vaknade han tidigt. Idag skulle de få veta resultatet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Student

Skriver du

C-uppsats

D-uppsats

Exjobb Kandidatuppsats Rapport

på svenska eller engelska?

Har du gjort jobbet och bara har skrivandet kvar? Vet du inte hur du ska börja? Eller är du redan klar med skrivandet och vill vara säker på att rapporten blir godkänd?

Vi kan hjälpa dig att komma igång med ditt skrivande genom att hjälpa dig med disposition och avgränsning. Om du behöver denna tjänst ska du fråga efter en skrivcoach.

Vi kan också granska din uppsats eller ditt exjobb, både på svenska och engelska. Då korrekturläser och språkgranskar vi texten så att den är fri från stavfel och så att grammatik och syntax är korrekt. Vi kan även peka ut otydliga meningar och ge förbättringsförslag, men lägger inte till eller tar bort information från din text. Vi skriver heller inte om uppsatser. Resultatet är därför ditt eget verk, något du kan vara stolt över!

Doktorand

Skriver du på en

Avhandling eller artikel

på svenska eller engelska?

Avhandlingen är den näst sista pusselbiten i den långa vägen mot en doktorsexamen. Se till så att du blir nöjd med din!

Låt oss granska dina artiklar och din avhandling innan du publicerar dem. Vi korrigerar felstavningar och eventuella grammatikfel och pekar ut meningar som är oklart skrivna. Vi kan också ge förslag på ord som kan ge ökad tydlighet i din mening och föreslå strukturförändringar som gör det enklare att följa din tankegång.

Vi har många års erfarenhet av att redigera akademiska texter som publiceras i internationella vetenskapliga tidningar, särskilt inom naturvetenskap, teknik, medicin, farmaci och omvårdnad. Kontakta oss för mer information.

Tips: Många handledare kan tänka sig att betala för språkgranskningar av avhandlingar och vissa institutioner har en pott man kan söka från för språkgranskning, så fråga gärna runt om du tror att din avhandling kan dra fördel av ett extra par ögon.

Forskare

Skriver du på en

Artikel Ansökan Rapport

på svenska eller engelska?

Låt oss sköta textredigeringen så du kan fokusera på din forskning!

Vill du att någon utomstående läser igenom din vetenskapliga artikel, ansökan eller rapport för att se om den kan förstås av någon som inte har jobbat på projektet? Är ni flera författare och du vill att texten håller ihop i stil och ton? Låt oss gå igenom din text och jämna ut den så att det ser ut som en helhet istället för flera olika delar!

Vi kan hjälpa dig med korrekturläsning, språkgranskning och redigering för att dina resultat ska bli så tydliga och övertygande som möjligt.

Tips: Vi erbjuder workshops om vetenskapligt skrivande.

Vanliga frågor (FAQ)

När du är klar med ditt skrivande kan du skicka en förfrågan till oss genom kontaktformuläret. För manuskript och avhandlingar kan du gärna skicka med en sida av din introduktion.

I vårt svar kommer en snabbgranskning med kommentarer i MS Words korrekturläsningsfönster. Baserat på snabbgranskningen och dina uppgifter om textlängd görs en uppskattning av kostnad och tidsåtgång. Om du accepterar dessa påbörjas den detaljerade granskningen av din text enligt följande:

I första steget korrekturläser vi din text för att rätta stavfel, syntaxfel och grammatiska fel. Sedan språkgranskas texten för att texten ska blir så jämn som möjligt och språkligt korrekt. I sista steget redigeras texten så att den blir sammanhängande och lättläst. OBS! Studentuppsatser och examensarbeten redigeras inte, men vi kan påpeka var du behöver redigera din text och ge förslag på hur du kan göra det.

Alla korrigeringar görs med MS Words ”review”-funktion. Det är sedan upp till dig att gå igenom dokumentet och acceptera de förändringar som har gjorts och justera enligt de kommentarer som givits. När allt är klart har du möjlighet att skicka in dokumentet igen för en andra granskning.

En del byråer tar betalt per ord. Vi tar betalt per arbetad timme och rundar av till närmaste halvtimme. Det innebär att om din text redan är välskriven kommer det bli billigare än om den kräver mycket bearbetning.

För att få en uppfattning om vad ditt manuskript kommer att kosta kan du kontakta oss genom kontaktformuläret. Skicka med en sida av din text för en gratis snabbgranskning och gratis offert.

Tidsåtgång beror på typ och ämnesområde. En vanlig universitetsuppsats på 10 sidor kan man få tillbaka nästa dag.

Vi brukar räkna med att det tar en vecka att korrekturläsa och språkgranska en C-uppsats eller en avhandling. Om den inte är färdigskriven en vecka innan inlämning går det även att skicka den i delar (hela kapitel) allteftersom den blir färdig.

Kontakta oss gärna i förväg och boka in tid för din uppsats eller avhandling, så kan du känna dig trygg med att den blir granskad i tid.

Våra kunder har kommit från

Om oss

YS Consulting har funnits sedan 2016. Vi erbjuder språktjänster och IT-lösningar till privatpersoner, forskare och företagare.

Vi är ingenjörer och forskare med bakgrund inom naturvetenskap och biovetenskaper.

Vårt löfte

Våra kunder är professionella utövare av sina yrken och ska förvänta sig detsamma av sina leverantörer.

Om vi inte har den expertis du behöver kommer vi tala om det tidigt i processen så du kan välja att gå vidare utan onödiga avbrott i din verksamhet.

Vad vi erbjuder